ติดตามพัสดุของคุณ กดที่ “ติดตามพัสดุ” หรือ นำรหัสพัสดุ ค้นหา ตามระบบขนส่งเพื่อติดตามสินค้าของคุณ
ไปรษณีย์ไทย EMS     |      FlashExpress     |      J&T

โปรดทราบ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน บางขนส่งอาจมีการแจ้งเลขพัสดุเข้าระบบล่าช้า ท่านสามารถตรวจสอบได้อีกครั้งในวันถัดไป